Regulament campanie - "SI MAI MULTE PRODUSE DIN COLECTIA FW'22 LA REDUCERE"

REGULAMENT CAMPANIE

 

Denumire Campanie – „PROMOTII PANA LA -50% REDUCERE LA TOATA COLECTIA FW'22"

Procent reducere: 10 - 50%

Colectia Participanta: Fall / Winter 2022

Brand-uri: Guess; Guess Kids, Marciano, Liu Jo

Perioada campaniei: 03.01.2023 - 31.01.2023

Produsele sunt in limita stocului disponibil, la produsele selectionate.

 

  1. ORGANIZATORUL CAMPANIEI

Organizatorul Promoției cu denumirea PROMOTII PANA LA -50% REDUCERE LA TOATA COLECTIA FW'22" este S.C UNICBRANDS SRL.

Societatea cu raspundere limitata are sediul în Romania, Str. Batistei, Nr 30, Etaj 1, Sector 2, Bucuresti, Inregistrata la Registrul Comertului cu Nr: J40/483/2019, Cod Fiscal: RO25762363, reprezentata prin Moraru Daniel Radu, in calitate de Director General.

 

  1. DESCRIEREA CAMPANIEI

SC. UNIC BRANDS S.R.L. oferă clienților, persoane fizice și juridice, care  dețin cont pe www.unicbrands.ro și plasează comanda fiind autentificați în cont, în perioada 03.01.2023 - 31.01.2023,  o reducere cuprinsa intre 10% - 50% (PRP - din pretul recomandat de producator), la colectia Fall / Winter 2022, la produsele Guess, Guess Kids, Marciano si Liu Jo, indiferent de valoarea comenzii, pentru produsele semnalizate, in limita stocului disponibil.

 Campania promotionala se va desfasura in mediul online, prin intermediul site-ului www.UnicBrands.ro.

 

  3. REGULAMENTUL CAMPANIEI

Campania se va desfășura conform prevederilor prezentului Regulament Oficial, pe care participanții la această Campanie au obligația să îl respecte (denumit în continuare „Regulamentul”).

3.1. Regulamentul este întocmit și este făcut public conform legislației aplicabile, fiind disponibil, în mod gratuit, oricărui participant pe website-ul www.unicbrands.ro.

3.2 Potrivit deciziei Organizatorului, Campania poate fi mediatizată în scopul informării publicului, inclusiv prin intermediul unor materiale publicitare și/sau cu rol informativ. Informațiile pe care astfel de materiale le pot conține vor fi interpretate în conformitate cu prevederile prezentului Regulament Oficial.

3.3 Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica și/sau completa Regulamentul, precum și dreptul de a suspenda și/sau înceta/întrerupe/prelungi durata, pe parcursul desfășurării Campaniei, prin întocmirea unor acte aditionale la Regulament, urmând ca astfel de modificări să intre în vigoare după informarea publicului asupra modificărilor intervenite, cu cel puțin 24 de ore înainte ca acestea să devină aplicabile. Orice act adițional va fi publicat pe website-ul www.UnicBrands.ro, în secțiunea dedicată „Regulament Campanie”.

3.4 În ceea ce privește operațiunile privind colectări și/sau prelucrări de date cu caracter personal, acestea vor fi realizate conform legilor aplicabile, descrise în Politica de confidentialitate.

 

 4. TEMEIUL LEGAL

4.1 Campania este organizată în conformitate cu prevederile legislației române privind comercializarea produselor și serviciilor, respectiv Ordonanța de Guvern nr. 99/2000 și legile privind protecția persoanelor referitor la procesarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date.

 

 5. LOCUL DE DESFĂȘURARE ȘI PERIOADA CAMPANIEI

5.1. Campania este organizată și se desfășoară pe teritoriul României, în perioada 15.12.2022 - 03.01.2023 (ora 00:00, ora României), denumită în continuare „Perioada Campaniei” exclusiv online prin intermediul website-ului www.unicbrands.ro (denumit în continuare „Site-ul Campaniei”) în conformitate cu prevederile prezentului Regulament .

5.2. Prin participarea la această Campanie participanții sunt de acord să respecte și să se conformeze tuturor prevederilor, termenilor și condițiilor prezentului Regulament.

 

 6. PRODUSELE PARTICIPANTE

6.1 La această Campanie participă produsele din colectia FALL / WINTER 2022 Guess, Guess Kids, Marciano si Liu Jo comercializate pe Site-ul Campaniei, în Perioada Campaniei.

6.2 La încetarea Campaniei, produsele participante menționate mai sus își pierd calitatea de produs participant la prezenta Campanie, Organizatorul nemaiavând nicio răspundere sau obligație față de consumatorii care achiziționează asemenea produse după data încetării Campaniei, sau în afara Perioadei Campaniei.

 

 7. DREPTUL DE PARTICIPARE

7.1 Campania este adresată tuturor persoanelor fizice si juridice, cetățeni români sau străini, care au împlinit vârsta de 16 ani la data înscrierii în Campanie, care achiziţionează produsele participante la Campanie, în decursul derulării acesteia și care acceptă termenii si conditiile prezentului Regulament Oficial (denumite in continuare individual „Participant“ si colectiv „Participanți").

7.2 Campania este adresată exclusiv clienților care  dețin cont pe www.unicbrands.ro și plasează comanda fiind autentificați în cont.

7.3 Organizatorul își rezervă dreptul de a lua toate măsurile pentru a preveni înscrierea în Campanie, precum și dreptul de a elimina din Campanie orice persoană care nu îndeplinește condițiile de a participa la Campanie.

 

 8. MECANISMUL CAMPANIEI

8.1 Pentru ca un Participant să poată participa la prezenta Campanie, trebuie să respecte următorul mecanism:

  • să se autentifice în cont.
  • să achiziționeze de pe Site-ul Campaniei, în Perioada Campaniei, unul sau mai multe Produse participante la Campanie.
  • reducerea se aplica automat la cos (reducere intre 10-50%)
  • reducerea NU se poate folosi cumulat cu alte coduri de reducere.
  • Produsele sunt in limita stoclui disponibil.

 

 9. TAXE SI IMPOZITE

9.1 Organizatorul răspunde pentru plata taxelor, impozitelor sau a altor obligații financiare legate reducerile oferite.

9.2 Participanților la Campanie nu le sunt impuse niciun fel de cheltuieli directe sau indirecte suplimentare, cu exceptia cheltuielilor normale de desfășurare a Campaniei (ca de exemplu cheltuieli determinate de achizitionarea produselor participante).

 

 10. LIMITAREA RĂSPUNDERII

10.1 Organizatorul este îndreptățit să ia toate măsurile necesare în caz de tentativă de fraudă a sistemului, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea acestei Campanii, precum si a Organizatorului.

10.2 În niciun caz Organizatorul nu va fi responsabil sau răspunzator pentru niciun fel de daune sau pierderi de orice fel, inclusiv daune directe, indirecte, rezultate ca urmare a participării la acesta Campanie.

10.3 Fără a limita cele menționate mai sus, produsele și serviciile oferite de către Organizator, inclusiv prezenta Campanie, sunt oferite „ca atare”, fără garanții suplimentare, explicite sau implicite.

 

 11. PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

11.1 Informatii cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal se vor regăsi la secțiunea Politica de confidentialitate - DPP.

 

 12. FORȚĂ MAJORĂ

12.1 Cu condiția informării prealabile a Participanților, Campania poate înceta înainte de împlinirea perioadei prevăzute în cazul producerii unui eveniment ce constituie forță majoră, inclusiv în cazul imposibilității Organizatorului, din motive independente de voința sa, de a asigura desfășurarea în bune condiții a Campaniei.

12.2 Forța majoră înseamnă orice eveniment care nu poate fi prevăzut, controlat sau remediat de către Organizator, inclusiv imposibilitatea Organizatorului din motive independente de voința sa și a cărui apariție determina imposibilitatea acestuia de a-și îndeplini obligațiile asumate conform acestui Regulament.

 

 13. ÎNCETAREA CAMPANIEI

13.1 Campania poate înceta înainte de împlinirea perioadei stabilite ori poate fi suspendată oricând în baza liberei decizii a Organizatorului, cu condiția ca acesta să comunice în prealabil o astfel de situație si cu respectarea prevederilor Regulamentului.

 

 14. CONTESTAȚII ȘI LITIGII

14.1 Participanții pot depune contestații în legătură cu desfășurarea Campaniei promoționale la numărul de telefon: 0741 281 116 sau prin email la adres: online@unicbrands.ro. Contestațiile vor fi soluționate în termen de 14 zile lucrătoare de la data depunerii acestora și un răspuns scris va fi comunicat Participantului la adresa de email indicată de către acesta.

14.2 Eventualele litigii apărute între Organizator și Participanți, cu privire la orice aspect legat de desfășurarea Campaniei, se vor soluționa pe cale amiabilă, iar în cazul în care aceasta nu va fi posibilă, litigiile vor fi soluționate în instanțele judecătorești române competente.

Duminica luni marti miercuri joi vineri sambata
Ianuarie, februarie, martie, aprilie, mai, iunie, iulie, august, septembrie, octombrie, noiembrie, decembrie
Nu sunt suficiente articole disponibile. A mai ramas doar [max].
Adauga la favoriteNavigati prin favoriteEliminati din favorite
Cos cumparaturi

Cosul dvs. este gol.

Inapoi la magazin

NOTA COMANDA
Adauga comentarii in legatura cu comanda ta Editati comanda
Adaugati un voucher
VOUCHER

Adaugati un voucher

Ai un voucher? Poti sa-l introduci mai jos. Discount-ul oferit de acesta este vizibil la urmatorul pas dupa validarea acestuia.